21 | 03 | 2019
Останні виставки
Останні новини
Політологія PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 березня 2013, 12:14

Політологія   Гелей С.Д. Політологія [текст] : навч. посіб. : 8-ме вид. перероб. та доп. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 348 с.
   ISBN 978-617-673-103-0
   Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної та правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу уваг)' приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актуальним проблемам посткомуністичної трансформації. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.
   Даний посібник дає змог)' ефективно реалізувати завдання в рамках Європейської системи трансферу кредитів (ECTS). У ньому пропонуються тести двох типів (закритого і відкритого), а також різноманітні форми поточного модульного та підсумкового контролю.
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією.

 
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Китайская кухня
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки