19 | 04 | 2019
Головна Нові надходження книг Економіка підприємства
Останні виставки
Останні новини
Економіка підприємства PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 березня 2013, 11:12

Економіка підприємства   Гринчуцький В. І., Карапетян ?. Т., Погріщук Б. В.
   Економіка підприємства. Навч. посіб. 2- вид. перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 304 с
   ISBN 978-611-01-0309-1
   У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Ґрунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств.
   В кожній темі подані питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури.
   Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації всіх форм навчання й спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Основы туризма
Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки