12 | 12 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Основи товарознавства непродовольчих товарів PDF Друк e-mail

Основи товарознавства непродовольчих товарів

Власова А. В.

Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

ISBN 966-364-255-6

Навчальний посібник "Основи товарознавства непродовольчих товарів" складено згідно з навчальною програмою курсу "Товарознавство". Він являє собою конспект лекцій, у якому викладено основний зміст дисципліни, передбачено цілеспрямоване вивчення теорії товарознавства, ок¬ремих груп товарів, їх походження, призначення. Лекції з "Основ товаро¬знавства непродовольчих товарів" допоможуть студентам економічних спеціальностей отримати необхідні знання усіх товарних груп, вільно володіти термінологією, основами стандартизації для користування в повсякденному житті. Вивчення лекцій "Основи товарознавства непродовольчих товарів" актуальне і є невід'ємною частиною підготовки бакалавра, спеціаліста економіста-маркетолога, менеджера, бухгалтера, який здійснює свою професійну діяльність у тісному контакті з технологами і товарознавцями. Після кожної теми вміщено запитання для самоперевірки. Є посилання на використані і рекомендовані джерела інформації.

Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації економічного напряму, які навчаються за спеціальностями: 7.050106 "Облік і аудит", 7.050108 "Маркетинг", 7.050201 "Менеджмент організацій".

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «Бакалавр: Микроэкономика»
Екологічна експертиза
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки