10 | 08 | 2020
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Останні виставки
Останні новини
Гроші та кредит PDF Друк e-mail

Гроші та кредит

Аранчій В. І., Бойко Л. М., Черненко Л. В. Гроші та кредит : Навч. посібник. – Полтава: АСМІ, 2017. – 363 с.

ISBN 978-617-574-004-0

Навчальний посібник підготовлено для проведення практичних занять та самостійного вивчення студентами галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки "Фінанси і кредит", "Облік і аудит"; відповідно до навчальної програми курсу "Гроші та кредит" та має на меті сформувати у студентів сучасне економічне мислення та систему глибоких практичних навичок з питань особливостей функціонування грошей та грошово-кредитної системи загалом; опанування теоретичних навичок, необхідних для аналізу грошово-кредитної політики центрального банку, кредитних відносин між суб'єктами господарювання; засвоєння відповідної термінології.

Навчальний посібник містить огляд ключових теоретичних положень, методичні розробки до тем практичних занять, які включають перелік питань практичних (семінарських) занять; практичні завдання; криптограми; тести для самоконтролю; запитання для самоконтролю; теми рефератів; список рекомендованої літератури. Структура даного посібника дозволяє студенту не тільки отримати інформацію з основних питань теми, а і систематизувати та закріпити знання, отримані в ході теоретичного вивчення шляхом вирішення практичних завдань.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Референтна справа
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки