20 | 06 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки Управління фінансовою санацією підприємства

Останні виставки
Останні новини
Управління фінансовою санацією підприємства PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:52

Управління фінансовою санацією підприємства

Гудзь Т. П.

Управління фінансовою санацією підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня магістра ПУЕТ / Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 211 с.

Навчальна дисципліна «Управління фінансовою санацією підприємства» займає важливе місце в системі фахової підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона включає теоретичні положення антикризового фінансового управління та практичні аспекти використання санаційного інструментарію для фінансово-економічного оздоровлення підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних і практичних засад проведення санації підприємств, які охоплюють планування антикризових заходів та застосування методів їх реалізації, економіко-правові умови й організаційні етапи фінансового оздоровлення боржника.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб надати студентам знання щодо: сутності управління фінансовою санацією підприємства; методики проведення санаційного аудиту; методів діагностики фінансової кризи на підприємстві; шляхів здійснення фінансово-економічного оздоровлення підприємства; джерел фінансування санаційних заходів; сутності та механізму санаційної реструктуризації підприємства; форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; порядку складання плану санації підприємства; механізму антикризового фінансового контролінгу; методів оцінювання вартості майна підприємства у процесі санації; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Курортна справа
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки