19 | 02 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Останні виставки
Останні новини
Товарна інформація PDF Друк e-mail
Вівторок, 22 січня 2019, 15:56

Товарна інформація

Назаренко В. О.

Товарна інформація : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавра ПУЕТ / В. О. Назаренко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 124 с.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Товарна інформація» є формування у студентів цілісної системи знань та вмінь із питань інформаційного забезпечення товарів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні аспекти товарної інформації, особливості практичного застосування засобів товарної інформації, марковання як засіб то-варної інформації, торговельна документація, спеціальна література; інформаційні товарні знаки як структурний елемент товарного марковання.

Для успішного засвоєння матеріалу дисципліну необхідно пов’язувати з навчальними дисциплінами: «Товарознавство про-довольчих товарів з основами біотехнології», «Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів», «Експертні дослідження в біотехнології».

 
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Проектне фінансування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки