10 | 08 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів PDF Друк e-mail
Середа, 29 серпня 2018, 10:08

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: Навчальний посібник / За заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. - 300 с: рис.; табл. - Бібліогр.: с 297-299 (34 назви)

ISBN 978-966-680-404-7

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з мето¬дами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.

Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової про¬дукції під час контролю.
Перше видання навчального посібника було здійснено у 2005 р. під назвою «Методи контролю якості харчової продукції».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за на¬прямком «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберіган¬ня, консервування і переробки м'яса», 7.091709 «Технологія збері¬гання, консервування і переробки молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м'ясної і молочної промисловості.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Туристичне країнознавство
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки