08 | 07 | 2020

Останні виставки
Останні новини
Конституційне право України PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:04

Конституційне право України

Лаврик Г. В.

Конституційне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 275 с.

Для більш досконалого й поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Конституційне право України». Він містить програму й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних завдань, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; перелік джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного (модульного) та підсумкового контролю

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ВДРЕБЕЗГИ. Новая информационная экономика и трансформация бизнес-стратегий
Экспериментальные исследования памяти
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки