24 | 03 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Останні виставки
Останні новини
Конституційне право України PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:04

Конституційне право України

Лаврик Г. В.

Конституційне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 275 с.

Для більш досконалого й поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Конституційне право України». Він містить програму й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних завдань, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; перелік джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного (модульного) та підсумкового контролю

 
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Організація роботи 6apiв ; довідник бармена
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки