26 | 10 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Основи теоретичної хімії PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:56

Основи теоретичної хімії

Яворський В. Т.

Основи теоретичної хімії : підручник / В. Т. Яворський. - 3-тє вид., доп. та доопрац. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016.-380 с

ISBN 978-617-607-907-1

Висвітлено найважливіші теоретичні положення хімії як науки, яка займає центральне місце у системі природничих наук, і її значення є головним у хімічних і нехімічних технологіях, енергетиці, медицині, системах захисту довкілля тощо. Викладено основні поняття, терміни, визначення та закони хімії; питання теорії будови атома та хімічного зв'язку; енергетичні, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій та стану рівноваги. Розглянуто властивості розчинів, теорія електролітичної дисоціації речовин, питання гідролізу речовин, окисно-відновних та електрохімічних процесів, корозії металів. Систематизовано дані про комплексні сполуки. Наведено приклади розрахунку важливих показників перебігу хімічних процесів. Матеріал викладено відповідно до Державного стандарту "'Елементи хімічні та речовини прості" (ДСТУ 2439-94).

Для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ваш 25-ый час – для руководителей
Право международных договоров. Том 2: Действие и применение договоров. Договоры с участием международных организаций
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки