20 | 03 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Останні виставки
Останні новини
Фінансовий контролінг PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:37

Фінансовий контролінг

Карцева В. В.

Фінансовий контролінг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») ступеня магістра ПУЕТ / В. В. Карцева. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 86 с.

В основу розробки навчально-методичного посібника покладений зміст навчальної програми «Фінансовий контролінг», затвердженої вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18.11.2015 р. (протокол № 11).

Практичні навички набуваються у процесі аудиторних практичних занять, що передбачають виконання практичних зав¬дань та ситуацій із питань фінансового контролінгу. Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення засвоєння програмного матеріалу.

 
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Организация обслуживания: рестораны и бары
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки