22 | 02 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Запитання

ID Замовлення: WATS-32
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки ." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.
Бібліотека: Наталья Шляховая Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки ." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.

Шановний читачу !
Для підготовки Вашої презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки" ви зможете скористатися наступною літературою :

ЦИГИЛИК, I.I.
Економiка й органiзацiя виробництва [Текст] : навч. посiбник у схемах, формулах i таблицях / I.I. Цигилик ; О.I. Мозiль ; Н.В. Кiрдякiна . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 176 с.

65.290-80я73 Ц58
Фаррел,С. Анатомия кредитного кризиса [Текст] + [Електрон. ресурс] / Фаррел С. ; Форстел Д. / / Финансовая консультация. - 2007. - N17. - С.37-39. - Способ доступа: электрон.чит.зал ПУСКУ

Телиженко,А.М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы [Текст] + [Електрон. ресурс] / Телиженко А.М. ;
Федоренко Н.О. ; Мирошниченко Ю.А. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.209-220. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ

65.291.6-93я73 У67Управлiння корпоративними фiнансами [Текст] : навч. посiбник / Н.М. Дєєва ; В.Я. Олiйник; Т.Ф. Григораш ; [та iн.] . - К. : ЦУЛ , 2007. - 200 с.

ФIЛIНА, Г.I.
Формування позикового капiталу суб'єкта господарювання / Фiлiна, Г.I. / / Фінансова дiяльнiсть суб'єктiв господарювання : Навч. посiбник / Фiлiна, Г.I..
- К., 2007. - С.57- 90
65.290-93я73 Ф53

65.290-93-21я73 С41
СИТНИК, Л.С. Фiнансовий менеджмент : Навч. посiбник / Л.С. Ситник . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 352 с. -

65.9(4Укр)262.10я73 М86
МОЧЕРНИЙ, С.В.
Банкiвська система України : Навч. посiбник / С.В. Мочерний ; Л.С. Тришак . -Львiв : Трiада плюс , 2004. - 304 с. -

65.290-93-21 Б68
БЛАНК, И.А.
Управление формированием капитала / д.э.н. И.А. Бланк . - К. : Ника-Центр ,2000. - 512 с. - (Библиотека финансового менеджера ; Вып. 4)

Андрiйчук, В.
Власний та позичковий капiтал пiдприємств i критерiї їх рацiонального спiввiдношення / Андрiйчук В. ; Галузинський С. / / Економiка України. - 1998. - N6. - С.15-23.

Позичковий капiтал та позичковий вiдсоток / / Грошi та грошова полiтика : Навч. посiбник / Костiна, Н.I.. - К., 2001. - С.110-120.
65.262я73 К72Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Грузинская кухня (кухни народов мира)
Римське приватне право
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки