16 | 09 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Запитання

ID Замовлення: WATS-26
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Заробітна плата." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.
Бібліотека: Елена Галицкая Шановний читачу!
Пропонуємо літературу на тему “Заробітна плата”.

65.290-80я73 Ц58
ЦИГИЛИК, I.I.
Економiка й органiзацiя виробництва [Текст] : навч. посiбник у схемах, формулах i таблицях / I.I. Цигилик ; О.I. Мозiль ; Н.В. Кiрдякiна . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 176 с.

65.012.1я73 Н28
НАРИЖНА, Л.Д.
Мiкроекономiка в схемах [Текст] : навч. посiбник / Л.Д. Нарижна ; Л.Н. Пономарьова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 160 с.

65.290-93я73 Г85
ГРИНЬОВА, В.М.
Фiнанси пiдприємств в схемах : Навч. посiбник / В.М. Гриньова ; В.О. Коюда . - Х. : ВД "IНЖЕК" , 2003. - 192 с.

65.9(4Укр)245 П74
Прогресивнi форми органiзацiї i оплати працi - основа ефективного управлiння пiдприємством [Текст] : монографiя / Т.А. Костишина ; Н.I. Огуй ; Л.В. Степанова ; О.I. Єрещенко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2005. - 241 с.

65.290-64я73 Н62
НIКIТIНА, Г.О.
Органiзацiя працi на пiдприємствi + [Електрон. ресурс] : Опорний конспект лекцiй / Г.О. Нiкiтiна ; Л.В. Дробиш . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2003. - 51 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

65 П 85
ПРУССОВА, Л.Г.
Экономика в схемах. Экономика в таблицах / Л.Г. Пруссова . - К. : К. , 1995. - 230 с.

Кн.65.24я73 Б91
БУРЯК, П.Ю.
Заробiтна плата / Буряк, П.Ю., Карпiнський, Б.А., Григор'єва, М.I. / / Економiка працi й соцiально-трудовi вiдносини + [Електрон. ресурс] : Навч. посiбник / Буряк, П.Ю., Карпiнський, Б.А., Григор'єва, М.I.. - К., 2004. - С.89-100.
65.24я73 Б91

Кн. 65.050 Р32
IЛЬЄНКО, А.В.
Мiнiмальна заробiтна плата та її роль у диференцiацiї тарифних ставок / Iльєнко, А.В. / / Регiональнi перспективи. Вип. 3-5 : Науково-практичний журнал: Тема номеру "Методологiя та практика менеджменту на порозi ХХI столiття: загальнолержавнi, галузевi та регiональнi аспекти" / Коллект. автор. - м.Кременчук, 2004. - С.76-79.
65.050 Р32

Кн. 65.050 Р32
ТУЖИЛКIНА, О.В.
Заробiтна плата : компенсацiя за працю чи поштовх до подальших дiй / Тужилкiна, О.В. / / Регiональнi перспективи. Вип. 3-5 : Науково-практичний журнал: Тема номеру "Методологiя та практика менеджменту на порозi ХХI столiття: загальнолержавнi, галузевi та регiональнi аспекти" / Коллект. автор. - м.Кременчук, 2004. - С.101-102.
65.050 Р32

65.245я73 К61
Система заробiтної плати. Органiзацiя премiювання персоналу [Текст] / / Мотивацiя персоналу [Текст] : пiдручник / Колот, А.М.. - К., 2006. - С.177
65.245я73 К61


65.9(4Укр)421.8-6 К72
КОСТИШИНА, Т.А.
Ринкова трансформацiя оплати працi на пiдприємствах споживчої кооперацiї України : Монографiя / Т.А. Костишина . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2004. - 191 с. -

67.9(4Укр)305я73 Б79
БОЛОТIНА, Н.Б.
Оплата працi / Болотiна, Н.Б. / / Трудове право України + [Електрон. ресурс] : Пiдручник / Болотiна, Н.Б.. - К., 2003. - С.375-413
67.9(4Укр)305я73 Б79

65.049(4Укр)6 С69
РИБАЧУК, Г.В.
Удосконалення системи оплати працi в умовах ринкової економiки / Рибачук, Г.В. / / Соцiально-економiчнi проблеми розвитку регiонiв в умовах глобалiзацiї : Матерiали мiжнарод. студент. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2005р. / Коллект. автор, вiдповiд. ред. Нестуля, О.О.. - Полтава, 2005. - С.163-165
65.049(4Укр)6 С69

65.9(4Укр)245 Д69
ДОРОНIНА, О.А.
Стратегiя формування системи оплати працi на промисловому пiдприємствi : Автореф. дис.: 08.09.91 / О.А. Доронiна . - Донецьк : Донецьк. нац. ун-т , 2005. - 20 с. -


65.290-233я73 I-21
IВАНОВА, В.В.
Персонал та оплата працi / Iванова, В.В. / / Планування дiяльностi пiдприємства : Навч. посiбник / Iванова, В.В.. - К., 2006. - С.262-285
65.290-233я73 I-21

65.290-233я73 П19
Форми i системи оплати працi та їх аналiз / / Планування дiяльностi пiдприємства : Навч. посiбник / Пасiчник, В.Г., Акiлiна, О.В.. - К., 2005. - С.59-64
65.290-233я73 П19

65.9(4Укр)245 П74
Прогресивнi форми органiзацiї i оплати працi - основа ефективного управлiння пiдприємством [Текст] : монографiя / Т.А. Костишина ; Н.I. Огуй ; Л.В. Степанова ; О.I. Єрещенко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2005. - 241 с. -

65.245я73 К61
Тарифна система оплати працi [Текст] / / Мотивацiя персоналу [Текст] : пiдручник / Колот, А.М.. - К., 2006. - С.112
65.245я73 К61
65.9(4Укр)245я73

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Ринок фінансових послуг
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки