25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-180
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання роботи на тему: "Автоматизація діловодства та документообігу в державних органах управління". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

Автоматизація документообігу в органах державного управління
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/avtomatizacija_dokumentoobigu_v_organakh_derzhavnogo_upravlinnja/188-1-0-12177

Автоматизація паперового документообігу та діловодства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Newsletters/DocFlow/4.mspx

Василенко О. В. Автоматизація документообігу в органах державного управління (На прикладі Головного Управління документального забезпечення адміністрації Президента України) [Електронний ресурс] / О. В. Василенко. – Режим доступу:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/5/01.pdf

Говоруха В. Б. Механізація і автоматизація діловодних процесів [Електронний ресурс] / В. Б. Говоруха, О. В. Дубель // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. - 2013. - Т. 17. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apatit_2013_17_3.pdf

Діловодство і документування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kambuzkjust.at.ua/news/dilovodstvo_i_dokumentuvannja_u_roboti_derzhavnikh_ustanov/2014-05-12-376

78.65я73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

або:
Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : ЦУЛ, 2013.– 336 с. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
65.050.286я73 I21
Іванова, Т. В. Інформаційні технології підтримки документообігу [Текст] / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна // Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – С.256-288.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 7. – С. 12─21.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 6. – С. 22─27. Продовження. Поч. у № 5/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 9. – С. 17─27. Продовження. Поч. у № 5-7/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 26─32.

60.844я73 К63
Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2013. – 218 с.

65.050.286я73 К67
Корнеев, И.К. Управление документами [Текст] : учебник / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, В.А. Машурцев. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 300 с. – (Высшее образование).

Маньковський Анатолій. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу [Електронний ресурс] / Анатолій. Маньковський // Студії з архівної справи та документознавства. - 2002. - Т. 8. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sasd_2002_8_17.pdf

60.844с51я73 Н23
Наливайко, Н. Я. Документальні інформаційні системи [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. Я. Наливайко, Н. Г. Денисенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 220 с.

32.973я73 П12
Павлиш, В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 500 с.

Писаренко, В. П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності [Текст] / В. П. Писаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 157-160.

Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України [Електронний ресурс] / С. В. Радченко. – Режим доступу: http://tsdea.archives.gov.ua/pdf/18.pdf

Тарнавський Ю. А. Системи електронного документообігу : опорний конспект лекцій / Ю. А. Тарнавський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 37 с.

Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Основи теорії електронних кіл
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки