25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-173
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго вечора!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: " Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій)". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Антонова О. В. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, В. М. Дрешпак. – Режим доступу:
http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm . – Назва з титулу екрана.

Грицяк, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління [Текст] / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 53–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гаман Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій [Електронний ресурс] / Т. В. Гаман. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/1253.pdf . – Назва з титулу екрана.

Захарова І. В. Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій) [Електронний ресурс] / І. В. Захарова // Основи інформаційно-аналітичної діяльності. – Р. 2.2.4. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/27769-224-mstse-regonalno-nformatsyno-analtichno-slujbi-v-sistem-nformatsyno-dyalnost-organv-upravlnnya-na-priklad-mstsevih-derjavnih-admnstratsy.html .–Назва з титулу екрана.

Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : ЦУЛ, 2013.– 336 с. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf

78.65я73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій) [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://pidruchniki.com/1392050753916/informatika/mistse_regionalnoyi_informatsiyno-analitichnoyi_sluzhbi_sistemi_informatsiynoyi_diyalnosti_organiv . – Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A2. Deutsch als Fremdsprache
Маркетингова стратегія підприємств органічної продукції
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки