28 | 09 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

облік та аудит запасів ро

ID Замовлення: WATS-16
Читач: Victoria Bruk
Читач Тема запиту
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит роздрібної торгівлі
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит запасів роздрібної торгівлі
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит запасів роздрібної торгівлі
Бібліотека: Валентина Матяш Шановний читачу!
На жаль Ваше питання сформульовано не точно, тому ми пропонуємо список літератури за темою: “Облік та аудит запасів роздрібної торгівлі”.
З повагою - бібліограф Валентина Іванівна.

65.052.9(4Укр)242 Б44
БЄЛЯКОВ, О.О.
Облiк та аудит експортно-iмпортних операцiй пiдприємств торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Автореф. дис.: 08.06.04 / О.О. Бєляков . - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2004. - 23 с.. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ -

65.052.9(4Укр)242 Б19
БАКУН, Ю.В.
Облiк, аналiз та аудит запасiв на пiдприємствах торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Автореф. дис.: 08.06.04 / Ю.В. Бакун . - К. : КНТЕУ , 2002. - 20 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ -

ЗОРIНА, О.А.
Фiнансовий облiк та внутрiшнiй аудит товарних запасiв в оптовiй торгiвлi України : Автореф. дис.: 08.06.04 / О.А. Зорiна . - Львiв : Львiв. комерц. академiя , 2005. - 20 с.

65.052.2 А53
АЛЬ ФАСФУС, Фауд Сулейман Махмуд
Облiк i аудит запасiв + [Електрон. ресурс] : Свiтова практика та особливостi в Українi: Автореф. дис.: 08.06.04 / Фауд Сулейман Махмуд Аль Фасфус . - К. : Нац. аграр. ун-т , 2003. - 18 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ -

Шаповалова, А.
Особливостi облiку товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi за новим планом рахункiв / Шаповалова А. ; Сопко В.В. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 5/2000. - N5. - С.54-59.

Буфатiна, I.
Облiк товарiв у роздрiбнiй торгiвлi / Буфатiна I. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 6/2000. - N6. - С.32-39

Губачова, О.М.
Спiрнi питання облiку торгової нацiнки у роздрiбних торговельних пiдприємствах / Губачова О.М. ; Ночовна Ю.О. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 8/2000. - N8. - С.36-40

Веренич, О.
Облiк основної операцiйної дiяльностi пiдприємства роздрiбної торгiвлi / Веренич О. / / Все про бухгалтерський облiк. - 20/11/2000. - N108. - С.4-10.

Граковський, Ю.
Облiк товарiв у роздрiбнiй торгiвлi : надходження товарiв [Текст] / Граковський Ю. / / ГоловБух. - 2008. - N40. - С.18-22.

Облiк у торговлi : Роздрiбнi та оптовi операцiї / / Все про бухгалтерський облiк. - 3/12/2001. - N113,спец.вип.. - С.4-63.

Бакун, Ю.
Основи органiзацiї роздрiбної торгiвлi.Частина 1. + [Електрон. ресурс] : Бухгалтерський облiк / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 8/ 9/2002. - N36. - С.100-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 20/10/2002. - N42. - С.91-96.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Придбання товарiв за бартерними договорами.Безплатне отримання товарiв. Облiк надходження товарiв на пiдприємство роздрiбної торгiвлi за договорами комiсiї (доручення) / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 3/11/2002. - N44. - С.93-99.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Елекрон. чит. зал ПУСКУ

Шеремет, О.
Облiк реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi / Шеремет О. ; Циганок Ю. / / Податки та бухгалтерський облiк. - 11/11/2002. - N90. - С.35-38.

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi.Переоцiнка товарiв + [Електрон. ресурс] / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 1/12/2002. - N48. - С.12-15.Д-т,К-т.(Школа бухгалтера) - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

65.052.9(4Укр)20я73 Б94
Бухгалтерський облiк на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi та громадського харчування споживчої кооперацiї : Навч. посiбник / за ред. В.О. Озеран . - К. : НМЦ Укоопосвiта , 2003. - 188 с. -

Водоп'янова, О.
Облiк запасiв у роздрiбнiй торгiвлi / Водоп'янова О. / / Контракти. - 2007. - N12. - С.22-25.Д-т,К-т.

Облiк товарних операцiй в роздрiбнiй торгiвлi / / Бухгалтерський облiк у торгiвлi : Навч. посiбник / Грабова, Н.М., Добровський, В.М.. - К., 2004. - С.222-269.
65.052.9(4Укр)242я73 Г75
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Канонічне право
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки