27 | 06 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

облік та аудит запасів ро

ID Замовлення: WATS-16
Читач: Victoria Bruk
Читач Тема запиту
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит роздрібної торгівлі
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит запасів роздрібної торгівлі
Читач: Victoria Bruk питання...облік та аудит запасів роздрібної торгівлі
Бібліотека: Валентина Матяш Шановний читачу!
На жаль Ваше питання сформульовано не точно, тому ми пропонуємо список літератури за темою: “Облік та аудит запасів роздрібної торгівлі”.
З повагою - бібліограф Валентина Іванівна.

65.052.9(4Укр)242 Б44
БЄЛЯКОВ, О.О.
Облiк та аудит експортно-iмпортних операцiй пiдприємств торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Автореф. дис.: 08.06.04 / О.О. Бєляков . - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2004. - 23 с.. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ -

65.052.9(4Укр)242 Б19
БАКУН, Ю.В.
Облiк, аналiз та аудит запасiв на пiдприємствах торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Автореф. дис.: 08.06.04 / Ю.В. Бакун . - К. : КНТЕУ , 2002. - 20 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ -

ЗОРIНА, О.А.
Фiнансовий облiк та внутрiшнiй аудит товарних запасiв в оптовiй торгiвлi України : Автореф. дис.: 08.06.04 / О.А. Зорiна . - Львiв : Львiв. комерц. академiя , 2005. - 20 с.

65.052.2 А53
АЛЬ ФАСФУС, Фауд Сулейман Махмуд
Облiк i аудит запасiв + [Електрон. ресурс] : Свiтова практика та особливостi в Українi: Автореф. дис.: 08.06.04 / Фауд Сулейман Махмуд Аль Фасфус . - К. : Нац. аграр. ун-т , 2003. - 18 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ -

Шаповалова, А.
Особливостi облiку товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi за новим планом рахункiв / Шаповалова А. ; Сопко В.В. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 5/2000. - N5. - С.54-59.

Буфатiна, I.
Облiк товарiв у роздрiбнiй торгiвлi / Буфатiна I. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 6/2000. - N6. - С.32-39

Губачова, О.М.
Спiрнi питання облiку торгової нацiнки у роздрiбних торговельних пiдприємствах / Губачова О.М. ; Ночовна Ю.О. / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 8/2000. - N8. - С.36-40

Веренич, О.
Облiк основної операцiйної дiяльностi пiдприємства роздрiбної торгiвлi / Веренич О. / / Все про бухгалтерський облiк. - 20/11/2000. - N108. - С.4-10.

Граковський, Ю.
Облiк товарiв у роздрiбнiй торгiвлi : надходження товарiв [Текст] / Граковський Ю. / / ГоловБух. - 2008. - N40. - С.18-22.

Облiк у торговлi : Роздрiбнi та оптовi операцiї / / Все про бухгалтерський облiк. - 3/12/2001. - N113,спец.вип.. - С.4-63.

Бакун, Ю.
Основи органiзацiї роздрiбної торгiвлi.Частина 1. + [Електрон. ресурс] : Бухгалтерський облiк / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 8/ 9/2002. - N36. - С.100-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 20/10/2002. - N42. - С.91-96.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] : Придбання товарiв за бартерними договорами.Безплатне отримання товарiв. Облiк надходження товарiв на пiдприємство роздрiбної торгiвлi за договорами комiсiї (доручення) / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 3/11/2002. - N44. - С.93-99.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Елекрон. чит. зал ПУСКУ

Шеремет, О.
Облiк реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi / Шеремет О. ; Циганок Ю. / / Податки та бухгалтерський облiк. - 11/11/2002. - N90. - С.35-38.

Бакун, Ю.
Облiк товарних операцiй на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi.Переоцiнка товарiв + [Електрон. ресурс] / Бакун Ю. / / Галицькi контракти. - 1/12/2002. - N48. - С.12-15.Д-т,К-т.(Школа бухгалтера) - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

65.052.9(4Укр)20я73 Б94
Бухгалтерський облiк на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi та громадського харчування споживчої кооперацiї : Навч. посiбник / за ред. В.О. Озеран . - К. : НМЦ Укоопосвiта , 2003. - 188 с. -

Водоп'янова, О.
Облiк запасiв у роздрiбнiй торгiвлi / Водоп'янова О. / / Контракти. - 2007. - N12. - С.22-25.Д-т,К-т.

Облiк товарних операцiй в роздрiбнiй торгiвлi / / Бухгалтерський облiк у торгiвлi : Навч. посiбник / Грабова, Н.М., Добровський, В.М.. - К., 2004. - С.222-269.
65.052.9(4Укр)242я73 Г75
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Психологический прессинг
Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки