22 | 04 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Інформація

ID Замовлення: WATS-13
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Дорого дня. Мені треба знайти літературу для підготовки до семінару по Політекономіці.Ви можете підказати мені якою літературою можна скористатися? Моя тема:"Місце і роль людини в сучасному виробництві". Наперед вдячна
Бібліотека: Валентина Матяш Шановний читач, пропонуємо Вам скористатися при підготовці до семінару наступною літературою:

65.01я73 С60
СОЛТИС, В.В.
Полiтична економiя [Текст] : модульний варiант : навч. посiбник / В.В. Солтис ; Ю.М. Лелюк ; В.Ф. Iванюта . - К. : Зовнiшня торгiвля , 2007. - 432 с.

65.01я73 Е45
Економiчна теорiя [Текст] : полiтекономiя : пiдручник / за ред. проф. В.Д. Базилевич . - 7-те вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 с. - (Вища освiта XXI ст.

65.01я73 П50
Полiтична економiя : Навч. посiбник / за ред. Г.I. Башнянин ; за ред. Є.С. Шевчук . - 4-те вид., перероб. i випр . - Львiв : Новий свiт-2000 , 2005. - 480 с. -

Покритан, А.
Про характер виробничих вiдносин у сучаснiй Українi / Покритан А. / / Економiка України. - 10/1999. - N10. - С.61-69.

Покритан, А.
Про економiчний змiст сучасних суспiльних вiдносин в Українi / Покритан А. / / Економiка України. - 10/2000. - N10. - С.46-53.

Березуцький, В.
Вплив людського фактора на виробничий ризик / Березуцький В. ; Пархоменко В. / / Стандартизацiя.Сертифiкацiя.Якiсть.. - 2005. - N2. - С.61-65

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Інвестиційна привабливість ресурсного потенціалу торговельного підприємства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки