18 | 07 | 2019
Головна

Архів довідок ВДС

Дипломна робота

ID Замовлення: WATS-238
Читач: Юлія
Читач Тема запиту
Читач: Юлія Доброго вечора. Допоможіть будь ласка знайти питання : 1."Використання інноваційних технологій у роботі канцелярії як служби документаційного забезпечення університету"
2."Проблеми вдосконалення документаційного забезпечення структурного підрозділу вищого навчального закладу "
Буду дуже вдячна,Вам)
Бібліотека: Інформаційно-бібліографічний відділ Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:


Бойченко О. В. Шляхи вдосконалення документообігу у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. В. Бойченко. – Режим доступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2011/NiO_8_2011/ped/Boych.htm

Інструкція з діловодства вищого навчального закладу (Приклад) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/index.php?newsid=32

Канцелярія університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/Канцелярія_університету

Касаткін Д. Ю. Організація електронного документообігу шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному закладі / Д. Ю. Касаткін, О. М. Касаткіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2015. - Вип. 220. - С. 55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_220_11

Корнеев, И. К. Документирование управленческой деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. http://static.my-shop.ru/product/pdf/206/2057130.pdf

Коцюк Ю. А. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. А. Коцюк, Ю. О. Данилець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1. - С. 71-75. - Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2016/n29/16.pdf

Литвинська С. В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу / С. В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_2_5

Матліна М. М. Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності канцелярії виробничого підприємства / М. М. Матліна // Гуманітарний часопис. – 2012. – № 3. – С. 108–113. – Режим доступу: https://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2012/GCH312/pdf/14.pdf

Палеха Ю. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник - вид. 4-те (виправлене і доповнене) - К.: Видавництво Ліра-К - 2014.- 624 с. - (Серія посібників з культури діловодства). – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072060524/dokumentoznavstvo/zagalne_dilovodstvo_

Спрінсян В. Г. Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність у комунікаційному середовищі підприємства / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 57–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_4_11

Ткач Л. М. Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств / Л. М. Ткач, Є. С. Акінцева // Молодий вчений. - 2016. - № 1(1). - С. 174-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(1)__42

60.844я73 У67
Управлінське документування [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2015. – 368 с.

Шелестова А. М. Діяльність та документаційне забезпечення вищого навчального закладу в умовах інформаційного суспільства / А. М. Шелестова. – Режи доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/1816/1/058_Shelestova.pdf

Якимюк Ю. Інноваційні технології документаційного забезпечення якості управління ВНЗ // Social Sciences. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/932

Якимюк Ю. Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ / Ю. Якимюк. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/316

Якимюк Ю. П. Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом / Ю. П. Якимюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_11

Також радимо звернутися до відділу канцелярії університету (каб. 212) для ознайомлення з нормативно-методичними документами (Положення про відділ, Інструкції та Карти технологічних процесів).