Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему:

 

Технологія ефективних продаж

 

 

 

 

Далеко не всі сучасні топменеджери, офісні консультанти, продавці й агенти володіють техніками продажів та відповідними навичками. Як збільшити товарообіг під час кризи? Як успішно підняти продажі в інтернет-магазині? Як збільшити прибуток компанії? Вдало обрана техніка ефективних продажів дає відповіді на всі поставлені питання. Під ефективністю ми розуміємо збільшення обсягів продажів. Важливе значення мають книги із психології продажів і тренінги з підвищення їхньої ефективності.

 

 

 

 

Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні: монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін. ]; за заг. ред. С. А. Давимуки; ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". – Львів, 2016.  432 с.

ISBN 978-966-02-8099-1

 

 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Виявлено характерні тенденції стану інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі України та охарактеризовано особливості їх інноваційної стратегії і політики. Визначено інноваційний механізм інноваційного розвитку підприємств та шляхи його реалізації, запропоновано методичний інструментарій щодо оцінки ефективності та результативності інноваційного розвитку торговельних підприємств. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі на макро- та мікрорівнях.

Для наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і організацій, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого кола читачів.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Н. О. Власова, В. А. Гросул, Н. С. Краснокутская, О. А. Круглова, М. В. Чорна, О. М. Филипенко. Економіка торгівлі: Навч. пос. – X.: Світ Книг, 2015. – 473 с.

ISBN 978-966-2678-27-7

 

 

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку торговельної галузі у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у торгово-технологічних процесах та управлінні окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні механізми функціонування різноманітних суб'єктів торговельної діяльності. Наведено методичні підходи до планування поточної діяльності та обґрунтування бізнес-планів розвитку підприємств торгівлі.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організації», а також буде корисним науковцям, викладачам, студентам інших економічних спеціальностей, фахівцям торговельної галузі та всім зацікавленим сторонам.

 

Примірників – 8 (навчальний абонемент, загальний читальний зал)

 

 

Лейхер, Рольф.

Техники продаж / Рольф Лейхер; [пер. с нем. С.В. Базарновой]. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. – 134 с.: ил., табл. –  (ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА. Бизнес-рецепты!). Доп. тит. л. нем.

ISBN 978-5-370-03531-9

 

 

Агентство CIP РГБ

В условиях жесткой борьбы за рынки сбыта профессионализм торгового персонала — одно из конкурентных преимуществ.

Эта книга укажет Вам путь к успеху при продаже. Она поможет эффективно готовиться к переговорам, устанавливать сроки, готовиться к встречам с клиентами и совершенствовать продажи. Книга содержит практические рекомендации относительно того, каким образом лучше аргументировать, организовать презентацию, разговаривать по телефону.

Книга написана простым, ясным и доступным языком, снабжена многочисленными примерами, тестами и контрольными таблицами.

Для широкого круга читателей.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Конрат, Джил

Гибкие продажи: как продавать в эпоху перемен / Джил Конрат; пер. с англ. И. Васильева. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 256 с.

ISBN 978-5-00057-468-3

 

 

Продажи, как и весь мир, постоянно меняются, поэтому, чтобы успевать за переменами, надо быстро учиться. Скорость — ключевое конкурентное преимущество, а гибкость в продажах — способность моментально усваивать нужную информацию и использовать ее с пользой для дела. Эксперт по продажам Джил Конрат покажет, как точно определить ключевые для вашей работы навыки, выделить самые эффективные методики и найти свежие решения увеличения продаж. Хотите стать настоящим мастером продаж, способным решить любую проблему и разобраться с новыми рынками, продуктами и клиентами? Тогда прочтите эту книгу, и успех не заставит вас ждать.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Иванова С.

Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг / Светлана Иванова. – 10-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 278 с.

ISBN 978-5-9614-5274-7

 

 

Все мы каждый день что-нибудь продаем — кто-то делает это по роду деятельности, а кто-то «реализует» собственные идеи коллегам, руководству, подчиненным и даже друзьям и родственникам. И от того, насколько мы будем убедительны, применяя умение задавать вопросы, методику выявления мотивов и потребностей человека, знание основ невербального поведения и другие приемы, зависит наш успех. Овладеть технологией эффективных продаж вам поможет эта книга.

В ней проанализированы примеры оптовых и розничных продаж товаров различных ценовых категорий, которые легли в основу задач, позволяющих закрепить полученные знания. Книга предлагает готовые рецепты, которые вы сможете адаптировать к собственному бизнесу и начать применять на следующий же день после ее прочтения. Здесь вы найдете минимум общих советов и максимум конкретных решений.

Книга адресована специалистам по продажам.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Бакшт К. А.

Боевые команды продаж. Продолжение бестселлера «Построение отдела продаж». 2-е издание. СПб.: Питер, 2013. 368 с.: ил. (Серия «Искусство продаж»),

ISBN 978-5-4461-0046-0

 

 

В книге подробно и пошагово разбираются особенности построения системы продаж — цели, планы, возможные риски. В этой книге отражена большая часть нового опыта, накопленного автором за последние годы как в Москве, так и во многих других регионах России. Описаны некоторые спецтехнологии, использующиеся в работе профессионального отдела продаж, которые позволят значительно увеличить прибыль компании. В приложении дана информация по управлению личными финансами и инвестициями.

Книга будет полезна собственникам и руководителям коммерческих предприятий, руководителям отделов продаж, менеджерам по продажам. Также она будет полезна всем тем, кто хочет создать свой бизнес, ориентированный на работу с корпоративными клиентами.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Тургунов М.

Партизанские продажи: Как увести клиента у конкурентов / Мурат Тургунов. – 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2015. – 192 с.

ISBN 978-5-9614-5056-9

 

 

Откуда брать клиентов? Есть два пути: переманить их у конкурентов или вырастить новых. Второй вариант очень долгий, дорогой и рискованный. Остается первый — начать войну за клиентов. И в этой войне партизанские методы продаж приносят наибольшую прибыль быстрее всего. Никаких подпольных боев и запрещенных приемов: воевать будем по-умному! Прочитав эту книгу, вы научитесь проводить конкурентную разведку, выходить на лиц, принимающих решения, и проводить с ними переговоры, правильно себя позиционировать, а также настолько усовершенствуете свои навыки продавца, что каждый из переманенных у конкурента клиентов приведет к вам еще нескольких.

Эта книга призвана стать настольной для каждого менеджера по продажам, который не живет в иллюзиях и не ждет, пока  клиенты сами к нему придут.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Парабеллум А., Мрочковский Н., Алпатов П.

Удвоение продаж в интернет-магазине. — СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил. — (Серия «Проект Андрея Парабеллума и Николая Мрочковского»).

ISBN 978-5-496-00412-1

 

 

В этой книге описано, как без финансовых вложений увеличить прибыль в несколько раз (как минимум в два) в действующем интернет-магазине. Рассматриваются маркетинговые инструменты и фишки, которые позволяют построить максимально эффективную систему продаж и достичь результата. На момент выхода издание является единственным в своем роде в России. Книгу отличают практическая направленность и простота изложения. Ее можно использовать как руководство к действию. Информация была множество раз проверена на практике в действующих интернет-магазинах, многие из которых стали лидерами в своих нишах благодаря методикам, описанным в издании.

Владельцам и руководителям интернет-магазинов, предпринимателям, руководителям и сотрудникам служб сбыта, маркетологам, специалистам по рекламе и PR.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Парабеллум А.

Двухшаговые продажи: Практические рекомендации / Андрей Парабеллум, Евгений Колотилов. – М.: Альпина Паблишер, 2015. 160 с.

ISBN 978-5-9614-4904-4

 

 

Продажи, организация системы продаж — основа бизнеса. С каждым годом обеспечивать рост продаж или даже поддерживать их на текущем уровне становится все сложнее. Конкуренция нарастает, экономическая ситуация усложняется, аудитория пресыщена и все более разборчива. Да, методик продвижения продуктов и услуг очень много, но большинство из них либо устарели, либо не работают.

Книга Андрея Парабеллума и Евгения Колотилова, ведущих российских специалистов в области продаж, дает конкретную и четкую методику, которая позволяет повысить продажи практически в любом бизнесе.

Методика «двухшаговых продаж» позволяет эффективно привлекать целевую аудиторию и надежно удерживать ее. Авторы фокусируются на практических рекомендациях: как работать с товарной матрицей, вводя товары-локомотивы, маячковые и статусные товары, как заинтересовать клиента, как увеличивать интернет-продажи.

Книга адресована руководителям компаний, менеджерам по продажам и всем, кто интересуется механизмами продвижения товаров и услуг на российском рынке.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Филиппов С.

Sales-детонатор: Как добиться взрывного роста продаж / Сергей Филиппов. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 180 с.

ISBN 978-5-9614-4681-4

 

 

За какое бы дело вы ни взялись, первое, что вам потребуется, — полный набор необходимых инструментов и умение ими пользоваться. Особенно это актуально для сферы продаж, поскольку второго шанса начать общение с клиентом с чистого листа у вас не будет и первая же ошибка может стать роковой. В книге, написанной известным бизнес-тренером Сергеем Филипповым, вы найдете все необходимое, чтобы преуспеть в продажах.

Вы узнаете проверенные многолетней практикой приемы и методики и отточите умение их применять буквально до уровня рефлекса, выполняя специально разработанные автором упражнения. Книга охватывает абсолютно все стадии продаж — от поиска клиента до заключения сделки — и будет полезна как опытному менеджеру по продажам, так и новичку.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Бакшт К. А.

Построение отдела продаж: с «нуля» до максимальных результатов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с.: ил. – (Серия «Искусство продаж»).

ISBN 978-5-496-00311-7

 

 

В основу книги, которую вы сейчас держите в руках, лег опыт организации профессиональных отделов продаж в более чем 300 различных Компаниях в Москве, регионах России, странах СНГ и Балтии. Кроме определенных корректив, внесенных в третье издание на основе нового опыта, появились и новые разделы.

Книга будет полезна собственникам и руководителям коммерческих предприятий, руководителям отделов продаж, менеджерам по продажам, а также всем тем, кто хочет создать свой бизнес, ориентированный на работу с корпоративными клиентами.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

Бакшт К. А.

Продажи и производство: враги или партнеры? – СПб.: Питер, 2013. – 240 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00334-6

 

 

Новая книга Константина Бакшта посвящена нелегким взаимоотношениям и совместной работе производственного отдела и коммерсантов.

Каковы причины развернувшейся войны? Как реорганизовать подразделения, чтобы прийти к сотрудничеству вместо конфликта? Ответы на эти вопросы сопровождаются яркими примерами и историями успешных бизнес-стратегий, в создании и развитии которых автор принимал непосредственное участие.

Книга адресована собственникам и руководителям как коммерческих, так и производственных подразделений, а также тем, кто только создает свой первый бизнес-проект.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)

 

 

 

Диксон М.

Всегда ваш клиент: Как добиться лояльности, решая проблемы клиентов за один шаг / Мэттью Диксон, Ник Томан, Рик Делиси; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 265 с.

ISBN 978-5-9614-5168-9

 

 

Удержание потребителя, постоянное увеличение количества преданных клиентов — важнейшие задачи любой компании, стремящейся к успеху. Службы по повышению лояльности разрабатывают программы, которые призваны восхитить покупателя, стремятся предвидеть его потребности, угодить любому желанию. Но горькая правда заключается в том, что все это не помогает: получая более интересные с точки зрения цены предложения, клиенты уходят. Мэттью Диксон, Ник Томан и Рик Делиси, ведущие специалисты всемирно известной консалтинговой компании Corporate Executive Board Co., провели масштабное исследование и выяснили, что главное условие лояльности потребителя — это качественное и быстрое решение его проблем при обращении в сервисную службу. Потому что, каким бы восхитительным ни был ваш продукт, зачастую при первом же обращении в сервисный центр восторг оборачивается полным разочарованием.

Авторы показывают, как максимально эффективно организовать работу сервисных служб, как минимизировать усилия клиента, чтобы в итоге повысить лояльность к своему продукту и сформировать широкий круг действительно преданных потребителей.

 

Примірників – 1(загальний читальний зал)