Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

 

До 300- річчя з дня народження Григорія Сковороди

 

 

 

 

Твори Григорія Сковороди у фондах бібліотеки ПУЕТ

Сковорода, Г.

Повне зібрання творів у 2 т. [Текст]. Т. 1 / Г. Сковорода. – Київ : Наук. думка, 1973. – 532 с.

 

Примірників – 2 (науковий абонемент)

 

 

Сковорода, Г.

Повне зібрання творів у 2 т. [Текст]. Т. 2 / Г. Сковорода. – Київ : Наук. думка, 1973. – 572 с.

 

До цього тому увійшли філософські твори Сковороди, написані з середини 70-х років до кінця життя. Це трактати «Икона Алківіадская», «Жена Лотова», діалоги «Брань архистратига Михаила со Сатаною», «Пря БҌсу со Варсавою» та «Потоп Зміин», притчі «Благодарный Еродій» та «Убогій Жайворонок». В них Сковорода розвиває своє філософсько-етичне вчення про самопізнання і щастя, що грунтується на спорідненій праці. Крім філософських творів, тут публікуються понад 120 листів Сковороди, значна частина яких написана латинською мовою, здійснені Сковородою переклади творів Плутарха і Ціцерона та інші матеріали, які є джерелом вивчення життя, творчості та світогляду мислителя. У томі вміщено написану М. Ковалинським біографію Г. С Сковороди та кілька листів до Сковороди його сучасників.

Том ілюстрований. Тексти творів та листів супроводжуються примітками та коментарями. Подаються також покажчик імен до обох томів, словник малозрозумілих та застарілих слів.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

 

 

Григорій Сковорода : Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження. – Київ : Наук. думка, 1975. – 256 с.

 

Святкування 250-річчя з дня народження видатного українського просвітителя, філософа і поета Григорія Савича Сковороди (1722—1794) було визначною подією в науковому і культурному житті нашої країни, відзначала його й прогресивна світова громадськість. У матеріалах по відзначенню ювілею міститься чимало нових фактичних даних про життя й творчість Сковороди, що становлять певну наукову цінність.

У збірнику вміщено Урядові постанови про ювілей Сковороди, матеріали по підготовці до ювілею, доповіді та промови на ювілейних торжествах у Москві, в братніх союзних республіках, Києві, Київській, Полтавській, Харківській та інших областях України, на Республіканській ювілейній конференції в Харкові.

Видання розраховане на науковців, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією культури народів СРСР.

 

Примірників – 2 (науковий абонемент)

 

 

Сковорода Г.

Сочинения в двух томах. Т.2. М., «Мысль», 1973. 486 с. (АН СССР. Ин-т философии. «Философ, наследие»).

 

В состав данного тома вошли философские сочинения Г. Сковороды созданные им в 70–90-х годах XVIII в.: трактаты «Икона Алкивиадская» и «Жена Лотова», диалоги «Брань архистратига Михаила со Сатаною», «Пря беса со Варсавою» и «Потоп змиин» и две притчи — «Благодарный Еродий» и «Убогий Жаворонок». Помимо этого в том включены эпистолярное наследие философа, составляющее более ста двадцати писем, его филологические исследования и переводы. Заключается том биографией Сковороды, написанной его другом и учеником М. Ковалинским, которая представляет собой один из важнейших источников изучения философии и творчества Г. Сковороды.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

Література про життя та творчість Григорія Сковороди
(з фондів бібліотеки ПУЕТ)

Головаха, I.

Філософ-гуманіст Г. С. Сковорода / I. Головаха, I. Стогній. – Київ : Політвидав України, 1972. – 76 с.

 

Ім’я Григорія Савича Сковороди посідає почесне місце в історії вітчизняної науки і культури XVIII століття. Значення Сковороди вийшло далеко за межі України, воно набуло міжнародного характеру. Про життєвий шлях та ідейну спадщину видатного українського мислителя і розповідають у брошурі І. П. Головаха та І. П. Стогній.

Автори показують, яку роль відіграв Сковорода в розвитку не тільки української, але й світової науки і культури, розглядають основні періоди його тяжкого, але славного життя, розкривають джерела оригінальної філософської системи мислителя та її значення як для свого часу, так і для наступних поколінь.

Брошура розрахована на широке коло читачів, зокрема тих, хто цікавиться історією філософської і суспільно-політичної думки народів СРСР.

 

Примірників – 3 (науковий абонемент)

 

 

Литературно-мемориальный музей Г.С.Сковороды : Путеводитель / Т. М. Борисова. – Х. : Прапор, 1979. – 32 с.

 

Примірників – 2 (науковий абонемент)

 

 

Ушкалов Л. В., Марченко О. В.

Нариси з філософії Григорія Сковороди. X.: Основа, 1993. 152 с.

ISBN 5-11-000807-8

 

У монографії досліджуються засновкові моменти ейдології Г. С Сковороди, а також форми її іконічного існування на тлі поступу європейської філософської традиції від античності до бароко.

Для істориків філософії та літератури.

 

Примірників – 2 (науковий абонемент)

 

 

Поліщук Ф. М. Григорій Сковорода: життя і творчість. – Київ.: Дніпро, 1978. – 261 с.

 

У книжці досліджуються життя і творчість, соціально-політичні, філософсько-естетичні та етичні погляди відомого українського філософа-просвітителя, письменника, педагога і громадського діяча Григорія Савича Сковороди (1722—1794). Окремі розділи праці присвячені аналізу поетичних творів та байок письменника. Автор сумлінно зібрав і систематизував усе, досі написане про Сковороду, подав чимало оригінальних спостережень над його творчістю.

Книжка розрахована на широке коло читачів.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

 

 

Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість. – Київ.: Наук. думка, 1976. – 151 с.

 

У книжці досліджуються погляди Г. С. Сковороди на усну народну словесність, простежується шлях активного освоєння ним у філософських трактатах і літературних творах різних фольклорних жанрів — казок, пісень, прислів'їв і приказок, народного образного слова, робиться спроба з'ясувати вплив народного світогляду на філософські, морально-етичні і педагогічні погляди видатного українського мислителя другої половини XVIII ст.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

 

 

Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В.

Григорій Сковорода: Біографічна повість. – К.; Молодь, 1984. – 216 с., фотоіл. – [Серія біографічних творів «Уславлені імена». Випуск 60].

 

У книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди — гуманіста, поета, філософа і просвітителя другої половини XVIII століття.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

 

 

Козюра І., Козюра В. «Незабутні» (Григорій Сковорода, Євген Гребінка, Тарас Шевченко). – Лубни: Інтер Парк, 2014. – 52 с.

ISBN 978-966-2773-35-4

 

У книзі вміщено історико-краєзнавчі розвідки та дослідження авторів, які були опубліковані на сторінках рекламно-інформаційного видання «Вісник» (м. Лубни) в 2013-2014 p.p.

Книга розрахована на читачів середнього та старшого шкільного віку, всіх не байдужих до історії рідного краю.

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

 

 

Г. С. Сковорода

Жизнеописание, сочинения. – М., Евролинц, 2002. – 200 с.

ISBN 5-93662-022-0

 

В настоящем издании впервые с конца XIX века публикуются биографии великого украинского философа Г. С. Сковороды, написанные М. Ковалинским, Я. Верховцем, Н. Стеллецким, В. Эрном, Д. Багалием.

В издании также публикуются труды Г. С. Сковороды — «Басни Харьковские» и «Алфавит, или Букварь мира».

«Хроника жизни Г. С. Сковороды» написана С. Шумовым и А. Андреевым.

 

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Багалій Д. І.

Український мандрований філософ Григорій Сковорода. — К. : Видавництво "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. – 472 с.; портр. – (Спадок).

ISBN 5-87274-006-9

 

Монографія академіка Дмитра Багалія про Григорія Сковороду — найкраща в сковородинознавстві. Видано було її єдиний раз у 1926 році мізерним тиражем, і вона одразу стала бібліографічною рідкістю, раритетом на рівні з давніми фоліантами.

 

Примірників – 1 (читальний зал)