Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

 

Кібербезпека у ХХІ столітті

(11 лютого – День безпечного Інтернету)

 

Передмова

 

11 лютого 2020 року у світі відзначається День безпечного Інтернету (Safer Internet Day) під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». День безпечного Інтернету відзначають щороку. Мільйони людей об’єднуються, щоб надихнутися для позитивних змін онлайн, підвищити освіченість з питань безпеки онлайн та взяти участь у заходах, що проходять у всьому світі.

День безпечного Інтернету націлений на створення безпечного та найкращого Інтернету, де кожний та кожна можуть використовувати технології відповідально, у дусі поваги, критично та творчо. Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, зокрема мережі Інтернет, створює нові загрози в нашому житті. Сучасний світ потребує нових знань, котрих не дають в школах і більшості університетів. Парадокс! Мільйони людей користуються комп’ютерами, знають про існування вірусів, але не розуміють як себе убезпечити від їх дій. Саме про це йтиметься у матеріалах даної виставки. Переглянувши їх, ви дізнаєтесь про сучасний електронний світ і як вижити в океані існуючих кіберзагроз, захистити свої особисті дані та фінанси.

 

Яцишин М. Ю. "Інтернет речей" в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності [Текст] / М. Ю. Яцишин // Держава і право. Сер. Юридичні науки. – 2018. – Вип. 82. – С. 287–298.

 

У статті досліджується проблема міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю в контексті впровадження новітніх технологій. Аналіз здійснюється на прикладі Інтернету речей (), що уже отримав значне поширення у світі. Автор відзначає відсутність універсального міжнародного договору у сфері боротби з кіберзлочинністю. Встановлено, що інновації можуть використовуватись злочинцями як засоби вчинення протиправних діянь або об’єкти злочинних посягань. В результаті дослідженя чинних  регіональних актів автор приходитиь до висновку, що сфера їх дії в цілому охоплює нові технічні досягнення, однак спеціальне нормативне регулювання відсутнє. Автор пропонує з метою підвищення ефективності міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю включення до міжнародних угод положень про «емерджентні технології».

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Сотник І. М. Підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового інтернету речей на підприємстві [Текст] / І. М. Сотник, К. Ю. Завражний // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 3. – С. 177–186 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

 

У статті обґрунтовані перспективи розвитку Інтернету речей та промислового Інтернету речей, акцентована увага на економічних ефектах упровадження масштабних інформаційних систем управління виробництвом сучасних підприємств шляхом використання сучасних рішень класу ERP.

Доведено, що погіршення інформаційної безпеки діяльності підприємств та організацій є однією з важливих проблем, що супроводжують розбудову промислового Інтернету речей.

Проаналізовано підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового Інтернету речей у суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій. Визначено основні підходи до економічного обґрунтування інвестицій у цей напрям діяльності.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Ільченко Н. В. Безпека при спілкуванні через Інтернет [Текст] / Н. В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 28.

 

Інтернет-мережа стрімко увійшла у наше повсякденне життя, і кожного разу кількість її користувачів тільки зростає. Вона є важливим інструментом для роботи, навчання та особистого спілкування. Автор статті наголошує на тому, що потрапляючи до цього віртуального світу, важливо пам’ятати про безпеку перебування в ньому. Особливо це стосується підлітків та дітей. Публікація описує негативні явища, які можна зустріти в Інтернеті (фітинг, картинг, грумінг, мобінг) та пропонує перелік заходів, які допоможуть уберегтися від небезпечного впливу інтернету.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Гатауллін Р. Г. Переваги і проблеми "вільного інтернету"- Wi-Fi [Текст] / Р. Г. Гатауллін // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 9. – С. 33–36.

 

У статті розповідається про невід’ємний атрибут життя сучасної людини - Wi-Fi (від англ. Wireless Fidelity, букв. «бездротова точність»). Автор описує історію створення цього страндапрту бездротового (радіо) зв’язку передачі даних, наголошуючи на його перевагах та недоліках. Публікація досліджує проблеми використання технології Wi-Fi з точки зору безпеки життєдіяльності людини у світі та в Україні.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кушнір А. За тобою, як за стіною [Електронний ресурс] / Антон Кушнір // Куншт – 2019. – 30 червня. – Режим доступу: https://kunsht.com.ua/messengers/ - Назва з екрану.

 

Запитання «Який месенджер найбезпечніший?» - одне із найпопулярніших на тренінгах із цифрової безпеки, і більшість користувачів не влаштовує пояснення, що на нього немає простої відповіді. Автор статті намагається розібратися у цій складній темі. Експерт розмірковує про безпеку самого телефону, інтернет-з’єднання, а також перераховує основні моменти, на які слід звертати увагу при користування звичними месенджерами. Зокрема, на «безпеку за замовчуванням», прив’язку до номера телефону та децентралізацію.

 

 

Джерело: електронний архів статей науково-популярного журналу «Куншт».

 

 

Куцай Я. Цифрові франкештейни [Електронний ресурс] / Ярослава Куцай  // Куншт – 2019. – 20 грудня. – Режим доступу: https://kunsht.com.ua/cifrovi-frankenshtajni/ - Назва з екрану.

 

Вони знають, де ви зараз, вони знають, де ви були, вони здогадуються, про що ви думаєте. Уникнути їх майже неможливо. Поки що. У партнерстві з Amnesty International авторка статті розповідає як інтернет-корпорації Google, Facebook та інші техно-гіганти збирають персональні дані користувачів, яким чином це може обернутись проти нас і як протидіяти правопорушенням онлайн.

 

 

Джерело: електронний архів статей науково-популярного журналу «Куншт».

 

 

Богославський М. Ю. Організація зберігання електронних архівів банку як забезпечення протидії кібератакам [Текст] / Ярослава Куцай // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 5. – С. 180 - 186

 

У рамках статті розглянуто особливості сучасного стану та нормативно-правові акти, які регламентують зберігання архівів програмно-технічного комплексу банку відповідно до вимог НБУ. Обґрунтовано важливість інформаційної безпеки банку як складової ризик-орієнтованого підходу банку у випадку витоку клієнтської інформації, іміджевих витрат, несанкціонованого розкриття інформації та похідних видів ризику в рамках банківської діяльності. Доопрацьвано функціонал архівного підрозділу банку та доповнено його визначення в контексті засад формування електронних архіві та їх здатності протидіяти сучасним кіберзагрозам. 

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

8 факторів кібер-ризиків, що представляють серйозну загрозу для сучасного бізнесу в 2019 році [Текст] // Страхова справа. – 2019. – № 1. – С. 34 – 35.

 

Світова тенденція свідчить про перехід матеріальних активів в цифрові, паперові архіви переміщуються на жорсткі диски або в хмарні сховища, роздрібні магазини переходять на онлайн-платформи. AON опублікував звіт про кібер-ризики, які представляють серйозну для сучасного бізнесу. Оскільки ми використовуємо технології для прискорення передачі інформації, це створює дивовижні можливості і потенційно більш високий рівень ризиків.

У світі зростає кількість галузей, де швидко впроваджуються цифрові технології. Ця технічна революція відкриває широкі можливості для кібератак, створюючи проблеми в процесі роботи підприємств. Публікація наголошує на тому, що прискорення технологічного розвитку прямо пропорційне збільшенню схильності кібератак, і вивчає такі потенційні фактори кібер-ризиків: технології, ланцюжок поставок, Інтернет речей, бізнес-операції, співробітник, злиття і поглинання, нормативно-правове регулювання, рада директорів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Волосович С. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків [Текст] / С. Волосович, Л. Клапків  // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 3. – С. 101 – 115

 

Протягом останніх десятиліть розвиток інтернету спричинив революцію у сфері зв’язку та комунікації, що стало суттєвим чинником світового економічного зростання. З одного боку, це дало можливість суб’єктам господарювання та населенню в усьому світі отримати вигоди від  ефективності, швидкості та зручності цифрових операцій та обміну інформацією, а з іншого, обумовило зростання ймовірності для підприємств отримання фінансових збитків, витоку даних та погіршення репутації через кіберзлочинні дії конкурентів та хакерів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кушнір А. Основи безпеки кібер-діяльності [Електронний ресурс] / Антон Кушнір  // Куншт – 2019. – 6 травня. – Режим доступу: https://kunsht.com.ua/osnovi-bezpeki-kiberdiyalnosti// - Назва з екрану.

 

Як раціонально підійти до захисту своїх даних і чи потрібно беззаперечно дотримуватись усіх порад із цифрової безпеки? Розповідає консультант із Лабораторії цифрової безпеки» Антон Кушнір. У статті описуються підходи, що застосовуються в бізнесовому та комерційному секторах, і визначаються шляхи їх адаптування для цифрової безпеки користувачів інтернету.

 

 

Джерело: електронний архів статей науково-популярного журналу «Куншт».