ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна
книжково-ілюстраційна виставка
на тему

 

«ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ»

 

 

 

Передмова

Дарування книг у бібліотеку — це давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення бібліотечного фонду. Дарунки книг у бібліотеку — це поклик душі, безкорислива щедрість та добра воля дарувальників. А надходження подарунків у бібліотеку — це показник вагомості бібліотеки, її місця в суспільному житті.

Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі щиро вдячна за книги, отримані в дарунок від авторів та постійних читачів. Нам важлива ваша підтримка, шановні користувачі! Ми завжди раді кожному вашому візиту та твердо переконані: у навчанні, роботі, дозвіллі, саморозвитку та вдосконаленні ви варті найкращого.

 

Шарий Г. І. Земля і ринок [Текст] : монографія / Г. І. Шарий, В. В. Горлачук. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2019. – 346 с.

 

Доктор економічних наук, професор кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Шарий Григорій Іванович подарував до фонду нашої бібліотеки свою монографію «Земля і ринок», яка присвячена питанням формування та розвитку земельних відносин в Україні. Базу монографії складають: анaлiз тенденцій здійснення земельної реформи; особливості розвитку ринку земель: організаційно-правові аспекти формування інституційного середовища та цін на землі сільськогосподарського призначення; теоретико-методологічні підходи розвитку земельних відносин в умовах адміністративно-територіальної реформи; маркетингові технології енергозбереження ґрунту.

 

Примірників: 1 (читальна зала)

 

 

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активiзацii глобалiзацiйних процесiв [Текст] : колективна монографія / за ред. ЛВШiрiнян. – Київ : Видавництво Лiра-К, 2020. – 404 с.

 

Цікавим є дарунок від наукової групи професора Шірінян Лади Василівни. У виданні знайшло відображення розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з конкурентоспроможністю, ключовими показниками ефективності та новими інструментами фінансового регулювання страхового ринку України, викладено наукове обґрунтування гiпотез i запропоновано практичнi рекомендацй щодо пiдвищення конкурентоспроможностi страхового ринку в умовах активiзацii глобалiзацiйних процесiв.

 

Примірників: 1 (читальна зала)

 

 

Руденко Р. Г. Нариси соціально-економічної історії України (ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : монографія / Р. Г. Руденко, Г. Р. Руденко. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 283 с.

 

У монографії аналiзуються рушiйнi сили та висвiтлюються провiднi тенденції соціально-економічного розвитку України в XIX – на початку ХХ ст., розкриваються змiни в соціально-класовій структурі українського суспiльства, визначаються передумови суспiльних рухів i з’ясовується мiсце нацiонального питания в досягненнi єдності України та її самовизначення.

Зосереджується увага на висвiтленнi розвитку продуктивних сил i виробничих вiдносин, полiтико-економiчних та соцiально-структурних змiн, нацiотворчого процесу та соцiально-культурного прогресу суспільства.

 

Примірників: 1 (читальна зала)

 

 

Пугач О. Отаман Гонта 1920 року (героїзм і трагедія останніх гайдамаків Чорнухинщини) [Текст] / О. Пугач. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 376 с.

 

Захоплювальну книгу-розповідь отримала бібліотека в подарунок від автора Пугача Олексія Васильовича. У книзі йдеться про національно-визвольну боротьбу полтавських козаків і селян під проводом В. В. Греся (отамана Гонти) в 1920 р. проти московських більшовицьких поневолювачів та її трагічні наслідки. Ґрунтується книга на спогадах учасників тих подій, на документах і матеріалах різних архівів, у тому числі архіву УСБУ в Полтавській області.

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

 

 

Козюра І. В. Решетилівка. На скрижалях історії [Текст] : істор.-краєзн. нариси / І. В. Козюра, В. М. Козюра. – Лубни : Інтер Парк, 2016. – 116 с.

 

Цікаву збірку історико-краєзнавчих нарисів і досліджень, присвячених минувшині рідного краю, наша бібліотека отримала в подарунок від батька й сина краєзнавців, чиї імена добре відомі в Україні – доктора наук з державного управління, кандидата історичних наук, професора Полтавського університету економіки і торгівлі Ігоря Козюри та викладача історії України Лубенського лісотехнічного коледжу Валерія Козюри. Книга написана на основі багатого джерельного матеріалу, образною мовою, із глибокою повагою до кількох поколінь решетилян, які життям своїм і працею своєю творили історію містечка на берегах замріяної Говтви.

 

Примірників: 1 (читальна зала)

 

 

Козюра І. Незабутній Володимир Малик [Текст] / І. Козюра, В. Козюра, О. Сиченко. – Лубни : Інтер Парк, 2016. – 100 с.

 

Ще одна збірка в подарунок бібліотеці від краєзнавців Ігоря та Валерія Козюр присвячена 95-річчю від дня народження В. І. Малика. У книзі вміщено історико-біографічні нариси про життя і творчість «українського Дюма», а також спогади, вибрані вірші та епіграми сина письменника Олександра Сиченка.

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

 

 

Володимир Короленко і Полтава [Текст] : путівник / упоряд. Л. Ольховська. –
2-ге вид. – Полтава : ФОП Говоров, 2013. – 63 с.

 

Від автора-упорядника Людмили Ольховської бібліотека отримала в дар путівник, виданий із нагоди 160-річчя від дня народження письменника-класика, неперевершеного суспільного діяча, рідкісної за моральними чеснотами людини Володимира Галактіоновича Короленка. Зі сторінок книги сам її герой розповідає про свої вчинки, мрії, надії, плани. Значна частина приведених цитат із листів письменника публікується вперше. Прикрасило книгу зібрання афоризмів митця та прекрасно підібрані світлини, серед яких багато унікальних із сімейного архіву письменника.

 

Примірників: 1 (читальна зала)

 

 

Положій Є. П’ять секунд, п’ять днів [Текст] : роман / Є. Положій. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 176 с.

 

Український письменник, журналіст, мандрівник Євген Положій подарував бібліотеці свій роман «П’ять секунд, п’ять днів», який побудований на реальних історіях. Головний герой, який усе життя бореться за справедливість, коли починається війна йде на фронт і потрапляє в «Іловайський котел». Тяжко поранений, у складі групи із тринадцяти бійців, намагається вижити в безнадійній ситуації. Після піврічного лікування, восьми операцій, емоційно виснажений, він приймає рішення, що вже зробив свою справу та прийшов час відпочити. Але коли старий товариш – народний герой, той, хто разом із ним пліч-о-пліч боровся за правду, тепер силою і страхом створює в рідному місті свою бізнес-імперію, стає очевидним: якщо не борешся зі злом, опиняєшся на темному боці. Тож боротьба триває…

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

 

 

Джаман М. Освідчення [Текст] : (пісні Михайла Джамана на вірші Олександра Мороза) / М. Джаман, О. Мороз. – нотне вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2019. – 134 с.

 

Джаман Михайло Олексійович – педагог і вчений, співак і музикант, спортсмен та офіцер, самодіяльний композитор передав до нашої бібліотеки збірник пісень, до якого ввійшли пісні, написані на вiршi Олександра Мороза, що були опублiкованi в попереднi роки. Серед них i ті, що звучали на музику iнших композиторiв. Кожна поезiя ОМороза – це вiдкрита сповiдь про найсокровенніше в життi: любов, вірність, щастя, про минуле й майбутнє. Автор музики намагався емоцiйно пiдкрiпити потаємне, пiдсилити красу поетичних рядкiв.

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

 

 

Бойко М. Більше ніж любов [Текст] : поезії / М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2019. – 651 с.

 

Подарунок від полтавської поетеси Марії Бойко принесе задоволення не одному читачу нашої бібліотеки.

Збiрка поезiй заслуженого дiяча мистецтв України Марії Бойко «Більше нiж любов» мiстить понад тисячу зовciм нових поезій. Книга орієнтована на широкий загал читацької аудиторії – кожен зможе знайти в нiй рядки, суголоснi власному серцю.

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

Працівники бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі висловлюють щиру вдячність усім дарувальникам за внесок у формування фондів бібліотеки. Запрошуємо студентів, співробітників, викладачів ознайомитися з подарованими книгами.